• 0212 521 81 00 D: 6159 / 6163 / 6153
  • evliyacelebi@fsm.edu.tr
Evliya Çelebi Sempozyumu

I. ULUSLARARASI EVLİYA ÇELEBİ SEMPOZYUMU

“SEYAHAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ”

5-7 Ekim  2023

İstanbul


Dünya tarihinde, seyahat ederek tarih yazan ve tarih yapan büyük seyyahların biri de, kendini “seyyâh-ı âlem ve nedîm-i âdem” olarak tanımlayan Evliya Çelebidir. Evliya Çelebi
katıldığı sohbet meclislerinde yedi iklime dair haberler duydukça hayatını seyahate adamayı canı gönülden arzu etmiştir. Aradığı ilhama bir rüya ile erişen Evliya Çelebi kırk yılı aşkın
seyahatini 10 ciltlik Seyahatnâme’sinde toplamış ve 17. yüzyılın birçok coğrafyasına ve şehirlerine dair önemli bir kaynak bırakmıştır. Seyahati boyunca üç kıtada 46 ülke 225 şehir
gezen Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme eseri şehirlerin tarihi, kültürü, sosyal yapısı, ekonomisi gibi birçok husus hakkında başvuru kaynaklarından biri olmuştur.

2011 yılında Evliya Çelebi üzerine araştırmalar yapmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi, seyahati
ve Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ni merkeze alan uluslararası katılımlı sempozyum serisi planlamaktadır.

Bu serinin ilk sempozyumu 5-7 Ekim 2023 tarihleri arasında “Seyahat Tarihi ve Kültürü” başlığında düzenlenecektir.

İstanbul’da, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek sempozyumda genelde seyahat tarihi ve seyahat kültürü özelde ise seyahat tarihi ve kültürü
açısından Evliya Çelebi ve Evliya Çelebi Seyahatnâmesi üzerinde durulacaktır. Sempozyumun amacı; seyahat tarihine ve seyahat kültürüne odaklanmak, dünya
tarihine yön veren seyyahlara ve metinlerine disiplinler arası bir perspektifle bakmaktır. Bu bağlamda dünyanın farklı coğrafyalarında iz bırakan seyyahlar, seyyahların metinleri, bu
metinler arasında mukayeseli okumalar ve seyahatlerin etkileri sempozyumun temel konuları arasında yer almaktadır.

Sempozyum program akışına ulaşmak için tıklayınız.

 

Önemli Tarihler

        15 Mayıs 2023 – Son Özet Gönderimi

         12 Haziran 2023 – Kabul Edilen Tebliğlerin İlanı

         15 Eylül 2023 – Metinlerin Son Halinin Teslimi (Metinler Kitap Bölümü Yazım Kurallarına Uygun Olarak Hazırlanacaktır.)

          5-7 Ekim 2023 – Sempozyum

         

 

 

 

 

.               .       .    .     

 

 

DUYURU