• 0212 521 81 00 D: 6159 / 6163 / 6153
  • evliyacelebi@fsm.edu.tr


HAKKIMIZDA


27 Haziran 2021 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Merkezimizin öncelikli hedefi Evliya Çelebi ve Seyahatnâmesi ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmaları müstakil bir zeminde buluşturmak ve buradan yeni araştırma alanları açmaktır.

Evliya Çelebi Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi hem ulusal hem de uluslararası kültür dünyası için oldukça ehemmiyetli olan Evliya Çelebi ve Seyahatnâmesine dönük araştırmalara destek sağlamak, bu alanda eksik bırakılmış çalışmaların tamamlanması için yeni sahalar açmak ve araştırmacıları teşvik etmek gayesindedir.

Bu amaçlar doğrultusunda merkezin ana hedefleri şu şekildedir:

1. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi özelinde dil, edebiyat, coğrafya, tarih, sosyoloji, mimari, antropoloji ve benzeri farklı disiplinlerin ortak ve bağımsız olarak yeni çalışmalar ve yeni projeler üretmesini sağlamak.

2. Seyahatnâmeyi, içerdiği coğrafi bölgeler ile belirtilen farklı disiplinler üzerinden incelemek ve bu alanda yeni bilimsel çalışmalara zemin hazırlamak.

3. Özelde Evliya Çelebi Seyahatnâmesi olmak üzere seyahatnâme türü eserlerde ele alınan konular üzerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının proje çağrılarına uyumlu yeni projeler üretmek ve kabul edilen bu projeleri yürütmek.

4. Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi üzerinde yapılacak çalışmalarla birlikte, öncesi ve sonrası asırlarda bu alanla ilgili yapılacak lisansüstü çalışmaları teşvik edip, koordine etmek.

5. Evliya Çelebi’nin ele aldığı coğrafyaya ait seyahatnâme türündeki eserler ile Evliya Çelebi Seyahatnâmesi etrafında oluşmuş farklı disiplinlere ait ulusal ve uluslararası literatürü takip etmek, bu eserleri Merkez bünyesine kazandırmak ve bu alanlarda araştırma ve inceleme yapacaklara ve Merkez bünyesinde üretilecek araştırma projelerine altyapı hazırlamak.

6. Evliya Çelebi ve seyahatnâme literarürü bağlamındaki çalışmaları merkezin internet sayfası ve diğer dijital ortamlardan yararlanarak ilgililerle paylaşmak. Online bir veri tabanı oluşturup Evliya Çelebi Seyahatnâmesi özelinde ve etrafında oluşan/oluşacak olan tüm literatürü, çalışma ve projeleri, sempozyum ve bilimsel çalışmaları ilgili araştırmacılara sunmak ve duyurmak.

7. Bu alanda çalışan bilim insanlarını belli aralıklarla bir araya getirecek toplantılar düzenlemek.

8. Türkçe ve diğer dillerde yazılmış seyahat metinlerinin derlenmesiyle bir “seyahat edebiyatı külliyatı” oluşturmak.

9. Evliya Çelebi ve Seyahatnamesini merkeze alarak öncesi ve sonrası asırlarda üretilmiş eserleri de seyahat edebiyatı çerçevesinde ele alıp incelemek, bu alanda da çalışmalar yapmak.

10. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi ve onun etrafında gelişen literatür bağlamında yeni eserlerin ortaya çıkması için çalışmalar yürütmek ve Merkez bünyesinde yeni eserler yayımlamak.

Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezini İncelemek İçin Tıklayınız